Odcisk

APE Ptacek Engineering GmbH

Bayerwaldstraße 9
D-81737 Monachium
+49 (89) 630 209 -0

www.ape.de

Uprawnieni przedstawiciele i osoby spółki Thorsten Böhm, Peter Blstak

Sąd rejestracji: Sąd okręgowy Monachium numer rejestru: Rejestr handlowy dodział B 88 498

Nr. ew. VAT według §27 i Ustawy o podatku obrotowym: DE 129286896

 

Na naszej stronie internetowej znajdziecie produkty / usługi spółki:

GLOBAL SERVICES TV a.s.

Žilinská 7-9
SK-811 05 Bratysława Republika Słowacka
+421 (2) 57 282 500
www.gstv.sk

 

Uprawnieni przedstawiciele i osoby spółki: Philip Vondrak

Sąd rejestracji: Sąd okręgowy I numer rejestracyjny: 5858/B, Sektion Sa

Osoba odpowiedzialna za treść według Osoba zodpovedná za obsah podľa  § 10 10 ustęp 3 Umowy państwowej o usługach medialnych: Philip Vondrak

Global STV Sales GmbH

Bayerwaldstraße 9
D-81737 Monachium
+49 (89) 630 209 -0

+49 (89) 630 209 -701
info@stv.eu
www.stv.eu

Uprawnieni przedstawiciele i osoby spółki Thorsten Böhm, Peter Blstak

Sąd rejestracji: Sąd okręgowy Monachium numer rejestru: Rejestr handlowy dodział B 247 421

Nr. ew. VAT według §27 i Ustawy o podatku obrotowym: DE 323058914

Doradztwo prawne

Zawartość naszych stron internetowych jest starannie opracowana.  Mimo wszystko nie można wykluczyć błędów.  Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompleksowość udzielonych tekstów.  To samo odnosi się do wyboru stron internetowych, na które odsyłamy pośrednictwem linków.

Za teksty, które takim sposobem udzielają inne trzecie strony, również nie ponosimy odpowiedzialności.   W żadnym przypadku nie ręczymy za szkody, do których dojdzie na podstawie używania naszych stron internetowych albo z nimi nie połączonych stron internetowych, tylko jeśli by z naszej strony doszło do takiego zamiaru albo powstały by z grubego zaniedbania.  Do tego stopnia wykluczone jest ręczenie za utracony zysk.

 

Uwaga

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, usługę do analizowania stron internetowych Google Inc. (Google”).  Google Analytics używa tak zwany „Cookies”, tekstowe dane, które układne są do Waszego komputera i które umożliwiają analizę używania strony internetowej pośrednictwem tych danych.   Informacje wytworzone pośrednictwem cookies, o tym jak używaliście niniejszą stronę internetową, z reguły są przenoszone i układane na jeden z serwerów Google w USA.  W przypadku aktywowania uchowania anonimowości IP-adresu na danej stronie internetowej będzie jednak  Wasz IP-adres spółką Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej

albo innych krajów umowya na podstawie umowy o europejskiej gospodarczej przestrzeni najpierw skrócona. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały IP-adres będzie przeniesiony do jednego z serwerów spółki Google w USA i tam się skróci.  Na polecenie eksploatującego niniejszej strony internetowej użyje spółka Google tą informację, aby mogła ocenić Wasze używanie strony internetowej, aby mogła zgromadzić działania danej strony internetowej i aby mogła udowodnić dalsze usługi, które są związane z używaniem strony internetowej, jak również z używaniem internetu eksploatującemu danej internetowej strony.  IP-adresy umożliwione Wszą przeglądarką w ramach Google Analytics nie będą łączone z innymi danymi spółki Google.   Układaniu cookies możecie zabronić odpowiednim nastawieniem software Waszej przeglądarki; zwracamy Waszą uwagę na to, że w takim przypadku prawdopodobnie nie będziecie mogli wykorzystywać wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie.  Oprócz tego możecie zabronić ewidencji danych wytworzonych pośrednictwem cookies i odnoszących się do Waszego używania niniejszej strony internetowej (włącznie waszego IP-adresu) na Google, jak również przetwarzania tych danych pośrednictwem Google tak, że pobierzecie i nainstalujecie plugin przeglądarki, który znajdziecie na (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Bliższe informacje o warunkach używania i ochronie danych osobowych znajdziecie na http://www.google.com/analytics/terms/de.html príp. na

 

www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html). Zwracamy uwagę na to, że na

 

Niniejszej stronie internetowej Google Analytics rozszerzył się o kod „gat._anonymizeIp();“ aby było możliwe zabezpieczenie anonimnej ewidencji IP-adres (tak nazywne IP-maskowanie).

 

 

Copyright na fotografie https://www.stocksy.com, https://stock.adobe.com, https://www.istockphoto.com

Close
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.